místo: ul. Lazecká, Olomouc
termín projektu/realizace: 2018
stupeň dokumentace: návrh

Interiér bytu - bytový dům ul. Lazecká