Místo: ul. Bílanská, Kroměříž
Termín projektu/realizace: 2017-18
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Administrativní budova plaan

Jedná se o konverzi a rekonstrukci halového objektu na sídlo společnosti a úpravu navazujících ploch. Objekt se nachází v okrajové průmyslové části města. Nově bude objekt využíván jako administrativní budova s technickým zázemím. Při návrhu úprav objektu byl kladen důraz na přehledné členění a propojení vnitřního prostoru umožňující vytvořit pracovní prostředí odpovídající dnešním požadavkům a zároveň na vnější výraz domu korespondující s náplní společnosti. Je tu kladen důraz na vzájemné propojení vnitřních prostor, čehož je dosaženo vytvořením atria s centrálním schodištěm propojujícím obě podlaží a prosklení kanceláří směrem do atria. Výrazným prvkem domu je úprava fasády. Záměr byl takový, aby fasáda svým členěním a materiálovým řešením korespondovala s funkční náplní společnosti. Společnost se zabývá elektroinstalacemi, byly tedy voleny materiály a výraz blízký k tomuto oboru. Fasáda je ve své hlavní části navržena s kovovým opláštěním z tahokovu a stávající okenní otvory jsou meziokenními sloupky propojeny do nepravidelných uskupení korespondující z vnitřní dispozicí, což evokuje asociaci plošného spoje s vodičem propojujícím jednotlivé nepravidelně uspořádané komponenty. Pásy okenních otvorů jsou zvýrazněny orámováním v bílé barvě ukončujícím ostění v návaznosti na opláštění z tahokovu. Tato kombinace je doplněna výrazným kontrastním prvkem omega repliky v podobě barvy v modrém firemním odstínu použité na portálu hlavního vstupu, převýšeného tělesa stávajícího výtahu a vybíhající části na jihovýchodní straně. Ve stejné barvě je provedeno logo firmy umístěné na nároží na vrcholu severozápadní fasády.