místo: ul. Bílanská, Kroměříž
termín projektu / realizace: 2017-18/2019-20
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Administrativní budova plaan - interier