Místo: Červenka
Termín projektu/realizace: 2013-17/2014-17
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

AQ hala

Projekt halové stavby, složené ze čtyř funkčních celků realizovaných po etapách, administrativa, sklad, stolařská dílna s lakovnou, výrobní a skladová hala.