Autor: Ing. arch. Stanislav Srnec
Zpracovatel: CAD projekt plus s.r.o.
Místo: Bezručovo náměstí, Prostějov
Termín projektu / realizace: 2009
Stupeň dokumentace: návrh

Bezručovo náměstí - Prostějov

Hlavní ideou úprav Bezručova náměstí je vytvoření odpočinkové bezpečné relaxační plochy v zeleni uprostřed okolní bytové zástavby. Parková plocha je doplněna křivkou mlatové stezky, která se na jižní straně pozemku rozšiřuje a vytváří klidové zákoutí doplněné parkovými lavičkami. V parku je řešen nový mobiliář a veřejné osvětlení. Zeleň je ponechána stávající, doplněna o novou výsadbu tak, aby zejména na severní straně, v sousedství s komunikací, vznikla souvislejší výsadba. Plocha Bezručova náměstí je dotvořena dřevěnými plastikami z prostějovského sochařského sympozia, rovnoměrně rozmístěnými v parkové zeleni.