místo: ul. Lazecká, Olomouc
termín projektu/realizace: 2016 - 18 / 2019 - 20
spolupráce: MCO Olomouc a.s.
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Bytové domy Lazecká - Olomouc

Řešené území se nachází v Olomouci u ulice Lazecká. Pozemek má rovinatý charakter a nepravidelný podlouhlý obloukový půdorysný tvar, který vychází z tvaru přilehlých komunikací. Na východní straně pozemku se nachází již zmíněná poměrně frekventovaná komunikace ulice Lazecká. Komunikace ulice Lazecká je oproti řešenému pozemku o cca 3m výše a severním a jižním směrem se svažuje na výškovou úroveň řešených parcel. Nová zástavba je tvořena společnou podnoží podzemního podlaží, jejíž podlaha je ve výškové úrovni snížené obslužné komunikace na západní straně, ze které vyrůstají dva samostatné objekty bytových domů se čtyřmi nadzemními podlažími, kde čtvrté nadzemní podlaží je atypické ustupující. Bytové domy jsou umístěny kolem veřejného prostranství výškově napojeného na hlavní komunikaci s chodníkem ulice Lazecká. Podnož s bytovými domy je umístěna v severní a východní části pozemku tak, aby na západní straně bytových domů vznikl předprostor pro umístění odpočinkových a venkovních parkovacích stání. Tvar, velikost a umístění bytových domů vyplývá jednak ze záměru odclonit západní část pozemku od komunikace ulice Lazecká a budoucí komunikace ulice Heydukova, dále ze záměru vytvořit veřejné prostranství s výškovým napojením na hlavní pěší a cyklistickou trasu ulice Lazecká.