Autor: Ing. arch. Stanislav Srnec
Zpracovatel: CAD projekt plus s.r.o.
Místo: ulice Okružní, Prostějov
Termín projektu / realizace: 2008/2011
Stupeň dokumentace: návrh, projekt, autorský dozor

Bytové domy Nová Okružní - Prostějov

Nová obytná ulice se čtyřmi bytovými domy. Bytový dům je vzhledem k regulacím území řešen jako pětipodlažní s pátým podlažím ustupujícím se sedlovou střechou. Koncepce domu vychází ze snahy najít takové řešení, které bude možno použít ve variantách i na objekty realizované v dalších etapách a které umožní vytvořit obytnou čtvrť umožňující svým obyvatelům příjemné bydlení. Hmota objektu je členěna do několika objemů, což působí příznivě vzhledem k měřítku stavby. Hlavní hmotu tvoří bílý objem na východní straně členěný vzájemně posunutými balkony, na západní straně lodžiemi. K hlavní hmotě je v úrovni 1.NP přisazena z východní strany „servisní část", kde jsou umístěny garáže, vstup, přístřešek na odpadky atd. Plochá střecha přízemního objemu slouží jako obytná terasa pro byty ve 2. nadzemním podlaží. Páté nadzemní podlaží je tvořeno ustupujícím objemem se sedlovou střechou. Výrazným prvkem v řešení objektu je severovýchodní a jihozápadní nároží. Každý objekt má svou charakteristickou barvu nároží, která je dále zopakována na některých plných částech balkonů a lodžií.