místo: Brodek u Prostějova
termín projektu / realizace: 2022-23
stupeň dokumentace: návrh

Bytové domy s komunitním centrem

Jedná se o přestavbu a dostavbu stávajícího objektu orientovaného do ulice na komunitní centrum v úrovni přízemí a výstavbu dvou bytových domů s městskými byty v ploše navazující zahrady. Důležitým faktorem návrhu je celková prostupnost v navrženém území a propojení jednotlivých částí do jednoho celku a v neposlední řadě doplnění vybavenosti a funkční zapojení v rámci centra města.

 

Komunitní centrum

 

V rámci rekonstrukce stávající budovy nedojde k výraznějším zásahům do uliční fasády. Současný průjezd bude sloužit pouze pro pěší a směrem do dvora zůstane otevřený. Bude odstraněna současná přístavba zázemí hospody a hospodářské přístavby na severozápadě. Na jejich místě bude přistavena nová hmota zázemí pro kavárnu/komunitní centrum. Směrem do dvora je řešena přístavba komunitního centra s krytou terasou, zázemím a krytým průchodem propojujícím komunitní centrum se zázemím. Stylově navazuje nová přístavba na bytové domy v zahradě a dotváří tak jednotné vyznění celého areálu.

 

Bytové domy

 

Dva objekty bytových domů jsou umístěny ve dvoře přiléhajícím k stávajícímu objektu. Oba jsou třípodlažní s ustupujícím posledním podlažím a plochou střechou. Na příjezdovou cestu z ulice zakončenou parkovací plochou navazuje objemově menší dům s téměř čtvercovým půdorysem. Dále do dvora směrem k stávajícímu objektu je podélně umístěn objemově větší bytový dům na obdélníkovém půdorysu. Oba objekty jsou koncipovány jako pavilony umístěné v parkové úpravě. V místech kde se dům přibližuje k hranici vedlejšího pozemku, je řešeno vykrojení horního podlaží formou ustoupení. Vstupy do bytových domů jsou kryté, zapuštěné do hmoty objemu budovy a navazují na novou zpevněnou plochu s parkovištěm na severozápadní straně. Zázemí je umístěno v přízemí. Hlavní obytné plochy jsou primárně orientovány směrem do parkové úpravy. Fasády jsou navrženy v bílé omítce doplněné o svislý dřevěný obklad v ustupujících částech, který materiálově podporuje koncepci zahradních pavilonů.