místo: Libčice nad Vltavou, část Letky
termín projektu / realizace: 2022
stupeň dokumentace: návrh

Bytový dům - Libčice nad Vltavou

Novostavba bytového domu je umístěna na parcelách nacházejících se vedle železnice, která dále sousedí s průmyslovým areálem Šroubáren na severovýchodní straně. Vzhledem k charakteru okolí je dům navržen jako bariérový směrem na severovýchodní stranu k železnici s tím, že obytné místnosti jsou většinově orientovány na stranu opačnou jihozápadní, kde jsou rovněž umístěny předzahrádky a terasy bytových jednotek. Dům je odsazen od sousedního parkoviště a odclonění je zajištěno živým plotem. Na severovýchodní straně se otevírají výhledy na kopce Národní přírodní rezervace Větrušické rokle. Vzhledem k orientaci ke světovým stranám a sousedství železnice a průmyslového areálu je tohoto výhledu využito v plné míře až v místě terasy ustupujícího třetího nadzemního podlaží. První podzemní podlaží je rozšířené a v úrovni přízemí jsou na rozšířené části umístěny předzahrádky bytů v přízemí. Vstupy do bytového domu jsou umístěny v úrovni prvního podzemního podlaží. Výrazným prvkem fasády navazující na venkovní terasy na jihozápadní straně je pootočení prosklených stěn obytných pokojů směrem na jih, což zajistí lepší proslunění a zároveň účelnější využití venkovních teras.