Místo: ul. Uničovská, Litovel
Termín projektu/realizace: 2016-17
Stupeň dokumentace: návrh

Bytový dům Papcel - Litovel

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu objektu bývalé závodní jídelny na bytový dům se startovními byty pro zaměstnance. Objekt určený k rekonstrukci je součástí uzavřeného areálu výrobního závodu PAPCEL a.s. Kolmo k severní fasádě objektu je umístěna třípodlažní administrativní budova, která vytváří s řešenou budovou jeden celek. Průchod mezi budovami funguje jako hlavní vstupní brána do areálu závodu s recepcí a vrátnicí umístěnou v přízemní části administrativní budovy.

Bývalá jídelna bude nově fungovat jako bytový dům se startovními byty pro zaměstnance. Ke stávající hmotě je navržena dostavba třetího nadzemního podlaží zastřešeného plochou střechou s jednotně řešenou fasádou tak, aby stávající hmota s nadstavbou tvořila jeden celek. Rekonstrukce domu je řešena v současném výrazu s důrazem na to, aby byla čitelná nová funkce a aby svým výrazem reprezentoval papírenský závod PAPCEL a.s., jehož je nedílnou součástí. Z tohoto důvodu je v řešení venkovních fasád kladen důraz na dynamický koncept a grafické ztvárnění. Fasády jsou navrženy v kombinaci barev společnosti – bílé a modré. Členění a rozmístění okenních otvorů koresponduje s vnitřní dispozicí. Fasáda je navržená jako provětrávaná s obkladem z fasádních desek bílé a světlé šedomodré barvy. Fasádní desky tvoří jakousi kůži domu, grafický list s nepravidelným rastrem firemních barev, na němž jsou čitelná jednotlivá podlaží díky posunutí barevných polí v úrovni podlahy.