místo: ul. Medelská, Uničov
termín projektu/realizace: 2018-19
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Bytový dům s fitcentrem - Uničov

Řešené území se nachází v blízkosti centra města Uničov, jedná se o nárožní parcelu na kterou na jižní straně navazuje řadová zástavba přízemních rodinných domů zastřešených sedlovou střechou a na straně východní volná parcela určená k zastavění. Území je součástí městské památkové zóny. Výškově a objemově dům navazuje na stávající a budoucí zástavbu na jižní straně ulice Medelská. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený dům zastřešený valbovou střechou s podkrovím se sklonem 40o. Dům je navržen s ohledem na to, že se jedná o současnou stavbu navazující na historickou strukturu města. Záměrem bylo, aby se novodobá stavba do stávající zástavby přirozeně začlenila a tuto doplňovala. V přízemí objektu se nachází fitnesscentrum a vstup do druhého nadzemního podlaží a podkroví, kde jsou bytové jednotky.