místo: Olomouc, část Nová Ulice
termín projektu/realizace: 2019
stupeň dokumentace: soutěž

Cihelna Olomouc

Předmětem soutěže bylo vytvoření nové obytné čtvrti v areálu bývalé cihelny na okraji Olomouce. Urbanistický návrh klade důraz na propojení mezi městem a navazující plánovanou veřejnou rekreací na místě těžební jámy na západní straně. Město je s plochou rekreace propojeno veřejným prostranstvím v podobě městského parku, který prochází přes celé řešené území od východu k západu. V západní části území blíže k městu je navržena intenzivnější zástavba dvou bloků bytových domů s podzemním parkováním, která se dále na východ směrem k rekreační ploše snižuje a rozvolňuje. Na bytové domy navazují viladomy s menším počtem bytových jednotek a dále řadová zástavba rodinných domů a stavební parcely samostatně stojících rodinných domů.