Autor: Ing. arch. Stanislav Srnec
Projekt: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Místo: Chválkovice, Olomouc
Termín projektu / realizace: 2011-2012/2012-2013

Domov seniorů Pohoda - Olomouc

Objekt novostavby pavilonu domova pro seniory se nachází v areálu domova seniorů Pohoda v městské části Chválkovice – Olomouc, je hmotově členěn na tři základní části - vstupní část, část zázemí a hlavní obytnou část. Výrazným prvkem jsou venkovní terasy orientované na jih navazující na obytné pokoje, které jsou členěny barevnými skleněnými panely v úrovni zábradlí teras. Prosklené panely barevně oživují a člení objekt, umožňují identifikaci jednotlivých pokojů při pohledu z exteriéru, umožňují určité zaclonění teras před přímým dopadem slunečních paprsků a přitom zachovávají průhlednost při pohledu z pokojů. V rámci novostavby jsou řešeny zpevněné plochy a vegetační úpravy v okolí objektu.