Místo: ulice Palackého, Olomouc
Termín projektu / realizace: 2012-2013/2013-2015
Stupeň dokumentace: návrh, projekt, autorský dozor

Dům u parku - Olomouc

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu dvorní části objektu a úpravu navazujících venkovních prostor objektu z 19. století v blízkosti centra. Hlavním záměrem bylo vyřešit nedostatečné zázemí sálu umístěného ve druhém podlaží dvorního objektu, vytvořit pro společenský sál odpovídající reprezentativní vstup a vstupní prostory, úprava stávajících nevyužívaných přístavků, které jsou ve špatném technickém stavu a celková úprava nádvoří i se vstupy tak, aby vytvořilo jeden kompaktní celek, který bude harmonicky doplňovat stávající hlavní objekty a bude splňovat vysoké nároky na kulturní a společenské využití sálu.