Vypracoval: Ing. arch. Stanislav Srnec
Zpracovatel: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Místo: Chválkovice, Olomouc
Termín projektu / realizace: 2011/2013
Stupeň dokumentace: návrh, projekt, autorský dozor

Interiér domova seniorů Pohoda - Olomouc