Místo: Tovární 41, Olomouc
Termín projektu/realizace: 2020/2021
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Jednací místnost společnosti VHS