Spolupráce: Ing. arch. Radmila Pešková, Ing. arch. Jiří Burian
Místo: Litovel
Termín projektu / realizace: 2011-2012
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Kuželna TJ Tatran - Litovel

Objekt kuželny TJ Tatran Litovel je umístěn v areálu Sokolovny v Litovli. V objektu jsou navrženy čtyři dráhy s potřebným zázemím pro obsluhu. Návrh venkovního vzhledu objektu kuželny vychází z vnitřního členění, je řešen s důrazem na citlivé začlenění do území a s respektováním stávajícího objektu Sokolovny.