místo: Pňovice, okres Olomouc
termín projektu / realizace: 2018-19 / 2020
stupeň dokumentace: návrh, projekt, interier, AD

Mateřská škola - Pňovice

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu objektu bývalé školy, který je v současné době využívaný jako víceúčelový objekt pro potřeby obce. Nově bude využítý i jako jako mateřská škola. Objekt bývalé školy je součástí podélné řadové zástavby uliční fronty, tvoří její nároží, ve dvorní části k objektu přísluší oplocená zahrada. Umístění tří oddělení MŠ je řešeno v celém stávajícím půdorysu 2NP a v přístavbě mezi stávajícím jihovýchodním křídlem objektu a křídlem které obsahuje schodiště. Přístavba je orientovaná do dvorní části, zasahuje do obou podlaží, umožní optimální provozní a dispoziční řešení provozu MŠ. Přístavba je zastřešena plochou střechou. V úrovni 1NP je přístavba předsazená a zajišťuje tak krytí nového vstupu do MŠ. Další dispoziční změny jsou také navrženy v části 1NP. Před novým vstupem do MŠ ve dvorní části bude zrekonstruována zpevněná plocha a v prostoru zahrady vybudováno dětské hřiště.