Místo: ul. Masarykova, Litovel
Termín projektu / realizace: 2014-15 / 2016-17
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Městský dům - Litovel

Dům je řešen soudobými výrazovými prostředky tak, aby respektoval a citlivě doplnil historizující okolní zástavbu. Venkovní fasáda je pojata soudobě v jednoduché formě s tím, že respektuje členění typické pro sousední objekty. Na objektu je zachováno typické horizontální členění mezi 1. a 2. nadzemním podlažím, směrem do ulice Masarykova a v části ulice Třebízského, v návaznosti na zvýrazněnou hmotu nároží, jsou použita pro měšťanské domy typická vyšší okna. Prvek nároží je směrem do ulice Masarykova zvýrazněn ustupující prosklenou plochou fasády v úrovni 1.NP, čímž zároveň vzniká odpovídající nástupní prostor před hlavním vstupem, a směrem do ulice Třebízská vystupující hmotou v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží.

V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě obchodní jednotky se zázemím s hlavními vstupy z ulice Masarykova a se zásobováním ze zpevněné plochy za objektem. Dále je v 1.NP umístěn směrem do ulice Třebízského hlavní vstup do bytových jednotek v nadzemních podlažích, na který navazuje schodiště a výtah. Vedlejší vstup do nadzemních podlaží je umístěn ve východní části, opět v návaznosti na zpevněnou plochu s parkovacími stáními. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny malometrážní byty.