Místo: Brno - Židenice
Termín projektu / realizace: 2012 - 2013
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Nádstavba městského domu - Brno

Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt, situovaný na nároží ulic Stejskalova a Táborská v Brně Židenicích. V přízemí jsou pronajímatelné prostory pro drobné obchody a služby. Dvorní část je přístupná průjezdem z ulice Stejskalova. V patře je 5 bytových jednotek. Záměrem investora je nastavit objekt o jedno podlaží. V 3.np (nastavené podlaží) jsou navrženy 4 bytové jednotky a 4 samostatné kanceláře s vlastním hygienickým zázemím. V návrhu fasády domu je ponechána stávající římsa v úrovni střechy (nově 3.NP). Římsa zvýrazňuje členění na novou a původní část budovy a zároveň odkazuje na bohatě členěnou protější nárožní budovu. Nová část 3.NP je mírně ustoupená se zvýrazněným nárožím - opět odkaz na protější budovu, zvýrazněné nároží působí rovněž příznivě v uličních pohledech. Barevně je nová část v návaznosti na stávající fasádu řešena v odstínech šedé.