místo: Fakultní nemocnice Olomouc
termín projektu/realizace: 2016
stupeň dokumentace: návrh

Nástavba budovy A - FN Olomouc

Řešený objekt se nachází uvnitř uzavřeného areálu Fakultní nemocnice v Olomouci. Jedná se o budovu obdélníkového půdorysu s vnitřním atriem. Budova je umístěna ve svažitém terénu, má tři nadzemní a dvě podzemní podlaží, je zastřešena plochou zelenou střechou. Účelem budovy je soustředění operačních oborů do jednoho místa, objekt centralizuje řadu funkčních jednotek, což zajišťuje zrychlení celého vyšetřovacího a léčebného postupu. Rozšíření budovy spočívá ve zřízení jednotek NIP, DIOP a ARO. Rozšíření je řešeno formou nástavby na střeše v úrovni 3. nadzemního podlaží a ustupujícího 4. nadzemního podlaží, kde je umístěno technické zázemí stávající strojovny VZT zasažené novým dispozičním řešením.

Hmota nástavby je navržena v tmavém šedém odstínu v kombinaci s celky průběžných okenních pásů členěných dle vnitřní dispozice. Výrazným sjednocujícím prvkem je mírně předsazená konstrukce s nastavitelnými exteriérovými žaluziemi chránící místnosti proti přehřívání. Svým výrazem se tak nástavba odlišuje od stávající budovy s fasádou se skleněným obkladem. Hmota strojoven je doplněna o popínavou zeleň. Plochá střecha nástavby je osázena extenzivní zelení.