Místo: Přerov, městská část Újezdec
Termín projektu / realizace: 2014
Stupeň dokumentace: návrh

Obytná zástavba - Újezdec

Naším cílem bylo vytvořit atraktivní obytné prostředí se svébytným a jednotným charakterem, kde by měl každý možnost se identifikovat se svým obydlím. Vzhledem k tomu, že městská část Přerova Újezdec má ráz venkova, respektuje nová zástavba typické rysy venkovských staveb, je však navržena v soudobém duchu.

Samostatně stojící rodinný dům je tvořen přízemním objektem se zastřešením sedlovou střechou s podkrovím s přisazenou hmotou garáže s plochou střechou. Orientace domu je hřebenem střechy kolmo ke komunikaci. Základní členění vychází z orientace jednotlivých pozemků, kdy je soukromá část domů s venkovní terasou odcloněna pomocí hmoty garáže a je orientována na jihovýchodní stranu u domů umístěných ve východní části a na jihozápadní stranu u domů v jižní části řešeného území.

Řadový rodinný dům je tvořen přízemním objektem s podkrovím se zastřešením sedlovou střechou. Hřeben sedlové střechy je orientován rovnoběžně s komunikací. Parkování u řadových domů je řešeno formou parkovacích stání před objektem. Orientace řadových domů je východ západ s tím, že na východní stranu do ulice je umístěn vstup se zázemím, na západní stranu je orientována hlavní obytná část s venkovní terasou.