místo: ul. Vestecká, Vestec, okres Praha-západ
termín projektu / realizace: 2019-
stupeň dokumentace: návrh

Polyfunkční dům - Vestec

Navržený polyfunkční dům navazuje na stávající strukturu zástavby a dotváří nově definované centrum obce s potřebnou vybaveností a příjemným prostředím pro bydlení. Nové centrum obce je tvořeno veřejným prostranstvím návsi, ze které je přístupná občanská vybavenost v podobě obecního úřadu. Prostranství vnitrobloku je výškově osazeno 3m nad úrovní návsi, je podsklepené s tím, že v podzemním podlaží jsou umístěna garážová stání pro potřeby obecního úřadu a bytových jednotek. Toto řešení umožňuje snížit potřebu venkovních parkovacích stání a řešit tak centrum obce s nižším zatížením statickou dopravou. Součástí vnitrobloku jsou komerční jednotky s občanskou vybaveností, vstupy do jednotlivých sekcí bytové části domu, veřejná zeleň a na jižní straně předzahrádky bytových jednotek. Nová zástavba uzavírá vnitroblok směrem na východ a na západ, směrem na sever a na jih zůstává vnitroblok otevřený přes veřejné prostranství.

 

Nový polyfunkční dům je tvořen dvěma protilehlými hmotami nadzemních podlaží ve tvaru písmene L definujícími meziprostor vnitrobloku, který je spojen společnou podnoží podzemního podlaží. Podnož je přístupná z úrovně návsi a na jižní straně zabíhá do terénu. Vnitroblok je přístupný z jižní strany přímo z terénu nebo z návsi přes schodiště s pobytovými terasami. Tvoří průchozí veřejný prostor doplněný ostrůvky se zelení. Obě hmoty jsou na straně odvrácené ode dvora dále členěny na menší celky. Toto je podpořeno jak prostorovým, tak barevným členěním objektu.Propojující hmota spodního podlaží obsahuje podzemní parkování se zázemím pro bytové domy a prostory obecního úřadu a obecní policie. Prostory úřadu jsou propsány a zvýrazněny na fasádě formou ustupující hmoty v odlišném barevném a materiálovém provedení, krytým podloubím a dominantou nárožní věže s hodinami. Směrem do vnitřního atria probíhá po celé délce fasády krytá terasa členěna sloupy a zástěnami s barevným obkladem. Vzniká tak hra barev jako osvěžující prvek prostředí nádvoří, který je v kontrastu s umírněnějším vzhledem fasád směrem do ulice a okolí.