Místo: ul. Železničářů, Havířov
Spolupráce: MCO Olomouc a.s.
Termín projektu / realizace: 2015
Stupeň dokumentace: návrh

Přednádražní prostor - Havířov

Variantní řešení úpravy prostoru před hlavní výpravní budovou vlakového nádraží v Havířově a navazujícího autobusového terminálu.

Varianta A:
Do plochy před výpravní budovou jsou vloženy vyvýšené ostrůvky se zelení a květinovými záhony, které daný prostor rozčlení a vytvoří příjemné místo pro sezení a odpočinek. Nově navržené řešení ideově navazuje na stávající ostrůvky se zelení u výpravní budovy. Pro výsadbu ostrůvků jsou zvoleny pro Havířov typické květinové záhony v kombinaci s okrasnými keři. Krytá trasa pěších z výpravčí budovy je ponechána ve stávajícím umístění. Je využit stávající nezastřešený vstup do budovy, který je v současné době používán jako hlavní. U tohoto vstupu je doplněno zastřešení plachtovou konstrukcí, které navazuje na zastřešení autobusového terminálu. Idea zastřešení autobusového terminálu s hlavním vstupem a vzájemným propojením vychází z toho, že tím, že nové zastřešení vytváří samostatný celek jednoznačně tvarově a materiálově odlišený od výpravčí budovy, nekonkuruje tak stávající výpravčí budově, ale naopak ji doplňuje. U stávajícího bočního vstupu je doplněna rampa a je využíván jako vstup bezbariérový.

Varianta B:
Stejně jako u varianty A vyšel návrh uspořádání náměstí před výpravní budovou z potřeby rozčlenit a „zobytnit“ stávající neutěšenou asfaltovou plochu. Plocha je rozdělena podle možných tras pěších. Tyto trasy vymezují 4 velké květinové záhony (3 jsou trojúhelníkového půdorysu, jeden obdélníkového). Záhony jsou rámovány omega repliky hodinek betonovým obrubníkem a po jedné straně pak betonovou zídkou. Zídky prostorově zvýrazňují členění náměstí a zároveň fungují jako lavičky. Zastřešení terminálu zastávek MHD-bus, přístupu k budově a hlavního vstupu je tvořeno jako jeden kompoziční celek. Materiálové řešení je kombinace kovové konstrukce, proskleného zastřešení a betonové desky. Prosklené zastřešení je v podélném směru navrženo jako křivka a vytváří tak prostorovou vlnu. Tento dynamický prvek výrazově odlišuje nově navržené přístřešky od stávajícího objektu výpravní budovy, takže si vzájemně nekonkurují, ale doplňují se.