místo: Výšovice, okres Prostějov
termín projektu / realizace: 2021-22
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Řadové domy - Výšovice

Řadové domy jsou umístěny podél jihovýchodní a jihozápadní strany dvou na sebe kolmých ulic, které jsou součástí obytné zóny nově vznikající lokality. Domy vycházejí s tradičního venkovského tvarosloví, které je transformované do současnosti. Řadový dům sestává ze dvou částí. Hlavní obytná část je dvoupodlažní zastřešená sedlovou střechou, s hřebenem orientovaným kolmo k příjezdové komunikaci. Na dvoupodlažní obytnou část navazuje přízemní část zastřešená plochou střechou. Přízemní část je mírně předsazena před průčelí domu a vytváří tak kryté závětří na jedné straně a zákoutí pro venkovní terasu na straně druhé. Důležitým aspektem návrhu je propojení vnitřního a venkovního prostoru. V úrovni přízemí navazuje na hlavní obytnou část směrem do dvora terasa zastíněná venkovní pergolou, v úrovni 2. nadzemního podlaží je umístěna venkovní terasa na střeše garáže navazující na obytné pokoje podkroví.