Místo: Lobodice, okres Přerov
Termín projektu / realizace: 2015-2016
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu

Koncept úpravy rodinného domu vychází z půdorysného členění původního objektu, který upravuje a dále rozvíjí. Ze stávajících stavebních konstrukcí objektu je ve větší míře zachováno přízemí a část stropní konstrukce. Stávající část je dostavěna jihozápadním směrem do zahrady a dále je dostavěno druhé podlaží nad jihovýchodní polovinou objektu. Nově je objem domu rozčleněn do dvou základních hmot zastřešených pultovými střechami s mírným přesahem. V přední vstupní části je skladba pultových střech doplněna hmotou s obdélníkovým půdorysem s plochou střechou, která je využitá jako terasa. Výrazným prvkem domu je převýšený prostor hlavní obytné části, která je opticky propojena s galerií druhého nadzemního podlaží. Celá kompozice je umocněna materiálovým řešením. Hlavní podlouhlé hmoty jsou členěny horizontální linií, kde horní část je provedena v bílé barvě, spodní, mírně ustupující část, je obložena kamenem a plní funkci stabilní podnože.