Místo: areál Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, Holice u Olomouce
Termín projektu/realizace: 2016-18/19-20
Stupeň dokumentace: návrh, projekt, autorský dozor

Rekonstrukce a dostavba správní budovy

Řešený objekt se nachází uvnitř uzavřeného univerzitního areálu. Stávající administrativní budova bude nově využívána jako administrativní a provozní budova pro oddělení technické podpory a oddělení správy budov Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V budově budou umístěny kanceláře s příslušenstvím, dále dílny a zázemí pro zaměstnance. V rámci úpravy objektu je řešena úprava vnitřní dispozice objektu z navazující úpravou obvodového pláště, dále dvoupodlažní přístavba v místě vstupu na severní straně a na místě nároží na straně východní, kde v rámci budoucí úpravy zpevněných ploch vzniká odpočinková plocha centrálního náměstí. Na jižní straně objektu vznikne přízemní přístavba zastřešená plochou střechou, navazující na objekt 52. Celkově je upravený objekt pojat jako jedna hmota členěná na dvoupodlažní administrativní část na severní straně a přízemní provozní část na straně jižní. Toto je podpořeno jednotným materiálem fasády ve světlé šedé barvě. Vzhledem k charakteru areálu jsou v rámci stavby využívány rostlinné prvky. Část ustupující severní fasády bez okenních otvorů je doplněna popínavými rostlinami a dále je navržena zelená extenzivní střecha nad provozní přízemní částí na jižní straně. Výrazným prvkem na severní straně směrem k pěší zóně je akcent vstupu, který mírně předstupuje před uliční fasádu, vytváří kryté závětří s rampou a vstupním schodištěm.