Místo: ul. Stanislava Manharda, Prostějov
Termín projektu / realizace: 2013/2014
Stupeň dokumentace: návrh, projekt, autorský dozor

Rekonstrukce městského domu - Prostějov

Rekonstrukce objektu se zahradou je řešena s důrazem na zachování původního charakteru a výrazu stavby. V rámci rekonstrukce je řešena změna funkční náplně objektu a s tím související dispoziční úpravy a úpravy okolí. Nově je v podzemním podlaží řešeno kadeřnictví se samostatným venkovním vstupem, dále jsou tu řešeny sklepy pro byty a technické zázemí propojené s garáží v severní části. Prostory zázemí jsou přístupné z hlavního schodiště v prvním nadzemním podlaží a jsou odděleny od kadeřnictví. V prvním nadzemním podlaží je řešena mateřská školka pro 15 dětí. Na mateřskou školku navazuje venkovní terasa nad garážemi propojená schodištěm se zahradou s dětským hřištěm. Ve druhém nadzemním podlaží a v podkroví se nachází byty s dispozičním uspořádáním 3+kk.