Místo: Nasobůrky, městská část Litovel
Termín projektu/realizace: 2015-16
Stupeň dokumentace: návrh

Rekonstrukce rodinného domu - Nasobůrky

Jedná se o rekonstrukci rodinného domu, úpravu navazujících zpevněných ploch a novostavbu samostatného objektu garáže. V rámci rekonstrukce je řešeno rozšíření přízemní vstupní části, dále stávající podkroví je nahrazeno plnohodnotným podlažím. Zastřešení je nově řešeno formou sedlové střechy s hřebenem orientovaným směrem k příjezdové komunikaci na východní straně. Na západní a severní straně je navržena pobytová terasa se stínící pergolou. Dále jsou u rodinného domu řešeny vnitřní dispoziční úpravy a úpravy obvodového pláště v návaznosti na vnitřní dispozice. Rekonstrukce domu je řešena v současném výrazu s důrazem na to, aby stavba splňovala základní prvky typické pro venkovské stavby co se týká tvaru budovy a použitých materiálů. Fasáda domu je navržena v bílé hladké omítce v kombinaci s kamenným a dřevěným obkladem. Střešní krytina je navržena titanzinková falcovaná, venkovní terasa s pergolou je řešena jako kovová konstrukce s podlahou z dřevěných profilovaných prken a s dřevěnými stínícími lamelami.