Místo: ul. Neředínská, Olomouc
Termín projektu / realizace: 2013
Stupeň dokumentace: návrh

Rekonstrukce rodinného domu - Olomouc

Rekonstrukce je řešena s důrazem na návaznost na původní zástavbu s použitím soudobých výrazových prostředků, vychází v provozním řešení z daného hmotového uspořádání. V hlavní obytné části jsou řešeny úpravy stávající dispozice, na místě stávající garáže je nově řešen zastřešený bazén se zázemím a v původní hospodářské části sousedního objektu je nově navržená dvojgaráž s vjezdem z ulice Neředínská, dále technické a sociální zázemí domu se saunou a v podkroví ložnice se zázemím. Původní vnitřní atrium mezi obytnou a hospodářskou budovou je zastřešeno a je tu řešen hlavní vstup v návaznosti na garáž a propojení obytné a provozní části. Severní část atria zůstává volná a měla by fungovat jako venkovní odpočinkový dvůr.