Místo: ul. Cvrčelka, Plumlov
Termín projektu / realizace: 2013
Stupeň dokumentace: návrh

Rekonstrukce rodinného domu - Plumlov

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu rodinného domu se zázemím. Dům má půdorys ve tvaru L, hlavní objekt je zastřešen sedlovou střechou bez přesahů a je vymezen výraznými štítovými stěnami. Střešní krytina hlavní části je tvořena v dané oblasti typickou pálenou cihlovou střešní taškou. Přistavované části garáže a zázemí jsou tvořeny jednoduchými objemy s plochou střechou se sjednocujícím prvkem dřevěných pergol s transparentním zastřešením. Fasáda je zvolena neutrální hladká světle šedá. Výrazným prvkem v členění objektu je ustoupený dřevěný obklad nadstavované části podkroví a přistavované části schodiště, který koresponduje s výše popsanými dřevěnými pergolami. Zvolené řešení přispívá k propojení mezi stávající bytovou jednotkou v přízemí a novým bytem v podkroví.