místo: Budětsko, okres Prostějov
termín projektu / realizace: 2021-22
stupeň dokumentace: návrh

Rekonstrukce statku - Budětsko

Návrh řeší úpravu stávajícího nevyhovujícího stavu venkovského statku s ohledem na aktuální požadavky co se týká způsobu bydlení a technického a materiálového řešení. Důraz je v koncepci úprav objektů kladen na zachování původního členění a charakteru stavby. V rámci rekonstrukce je řešena úprava obytných částí s navazujícím zázemím, dále odstranění lehkých skladových přístřešků po obvodu na severovýchodní straně. Z lehkých přístřešků je ponechána zděná část vymezující vnitřní dvůr. Stodola a větší část hospodářského křídla není řešena, je tedy ponechána v původním stavu bez úprav. U hlavní jižní obytné části je zachován původní tvar, je tu odstraněna pozdější přístavba kotelny směrem do dvora a je tu nově řešeno obytné podkroví. Část hospodářského zázemí navazující na obytnou část je odstraněna a nově řešena jako součást obytné budovy v původním tvaru. Na jihozápadní straně je upraven výměnek – je ponechán jako samostatná bytová jednotka, (stejně jako je tomu dnes) a dále je upraveno zastřešení garáže a řešena přístavba garáže nové s jednotným zastřešením sedlovou střechou, takže v rámci rekonstruovaných objektů vzniká jeden kompaktní celek. Podkrovní část nad hlavní obytnou částí je z důvodu zachování původního tvaru střechy prosvětlena střešními okny.