Místo: ul. Tolstého, Šternberk
Termín projektu / realizace: 2013/2014
Stupeň dokumentace: návrh, projekt, autorský dozor

Rekonstrukce vodojemu - Šternberk

Navrhované úpravy zachovávají objemové řešení a základní rysy stávajícího objektu. Válcovitá hmota je obložena cihelnými pásky, obdobně je řešeno i lemování rovných ploch fasád. Fasády bez obkladu jsou řešeny v hladké bílé barvě. Okna ve válcovité hmotě uliční fasády jsou nahrazena sklobetonovými tvarovkami obdélníkového formátu, ostatní okna jsou z hliníkových profilů, zasklená izolačním dvojsklem, chráněná z venkovní strany pletivem tahokov v rámu umístěném před lícem fasády. Střecha je navržena plochá s jednostranným spádem k podokapnímu žlabu na jihozápadní straně objektu. Na ostatních stranách krychlovité části objektu jsou odstraněny římsy a doplněny atiky.