místo: Břidličná, okres Bruntál
termín projektu / realizace: 2020
stupeň dokumentace: návrh

Rodinný dům - Břidličná

Dům je umístěn v komplikovaném svažitém pozemku rovnoběžně s příjezdovou komunikací. Vzhledem ke konfiguraci terénu je dům řešen ve dvou výškových úrovních. V první výškové úrovni je umístěno technické zázemí s propojením na technický dvůr navazující na příjezd od komunikace. Ve druhé výškové úrovni, která je orientována do zahrady, je řešena pobytová část domu s propojením na venkovní terasu. Výškové úrovně jsou mezi sebou v rámci zahrady propojeny venkovním schodištěm na terénu a terénní úpravou plynulého navázání při severovýchodní hranici pozemku. Samotný dům je řešen jako dvoupodlažní. První nadzemní podlaží má půdorysný tvar písmene L, je z poloviny zasypáno v terénu a tvoří pevnou podnož druhého nadzemního podlaží. Tomuto konceptu odpovídá i materiálové řešení – těžká podnož 1.NP je z kamene, odlehčené 2.NP je s dřevěným obkladem. Druhé nadzemní podlaží má tvar písmene U, které je otočené na jihozápadní stranu a otevírá se tak do volného prostoru zahrady a odcloňuje soukromí prostor od severní komunikace a souseda na západní straně. Zastřešení je řešeno pultovými střechami s hřebeny otočenými proti sobě, které jsou propojeny sníženou částí zastřešenou plochou střechou. V rámci technického dvora dále z hlavní hmoty vybíhá zázemí zahradního skladu, na který navazuje venkovní přístřešek. Zastřešení zázemí s přístřeškem je řešeno plochou střechou s extenzivní zelení. Výrazným prvkem, který zasáhl do koncepce a umístění domu, je poloha stávající vzrostlé borovice – zůstává zachována – a dále poloha sloupů a drátů elektrického vedení procházejícího přes řešené území.