Místo: Budětsko, okres Prostějov
Termín projektu / realizace: 2013-2014/2014-2016
Stupeň dokumentace: návrh, projekt, realizace

Rodinný dům - Budětsko

Uspořádání objektu vychází z tradičního venkovského domu s průjezdem do oddělené části dvora. Tradiční uspořádání a vzhled je přizpůsobeno současným nárokům. Objekt je tvořen přízemním objemem se zázemím zastřešeným plochou střechou, a hlavní dvoupodlažní obytnou částí se sedlovou střechou. Přízemní objem je umístěn rovnoběžně s komunikací a odcloňuje vnitřní dvůr. Hlavní obytná část je umístěna štítovou stěnou kolmo ke komunikaci s jihozápadní orientací obytných místností. Na objekt navazuje přístřešek na zahradní nářadí a na dřevo umístěný u západní hranice parcely. Celkově tvoří dům společně s přístřeškem uzavřený venkovní prostor vnitřního dvora, na který dál navazuje zahrada v jižní části pozemku.