místo: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
termín projektu/realizace: 2019-20
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Čelechovice na Hané

Stavba rodinného domu je složena ze tří hmot uspořádaných podél příjezdové komunikace do písmene L takovým způsobem, aby odcloňovala vnitřní dvůr od veřejného prostranství s příjezdovou cestou. Hlavní hmotu tvoří střední dvoupodlažní část obdélníkového půdorysu zastřešená sedlovou střechou rovnoběžnou s komunikací na severní straně. Ve střední části je umístěn hlavní obytný prostor a dětské pokoje s pracovnou. Na dvoupodlažní objem navazuje na východní a západní straně jednopodlažní část opět na obdélníkovém půdoryse zastřešená plochou zelenou střechou. Ve východní části je umístěna ložnice s koupelnou. Východní část vykrajuje směrem do dvora střední dvoupodlažní hmotu a vzniká tak průnik se zastíněním prosklených ploch obývacího pokoje. V západním objemu je umístěno technické zázemí se vstupem a garáží. Vstup je orientován k příjezdové cestě na severní straně – navazuje tak na protější zahradu v majetku investora a zároveň díky tomuto uspořádání západní část domu odcloňuje pozemek od protější převýšené skladovací haly.