Autor: Ing. arch. Stanislav Srnec
Zpracovatel: CAD projekt plus s.r.o.
Místo: ulice Lísková, Prostějov
Termín projektu / realizace: 2008/2010
Stupeň dokumentace: návrh, projekt, autorský dozor

Rodinný dům - Domamyslice

Objekt rodinného domu je umístěn v severní části pozemku tak, aby bylo možné využít jižní prosluněnou stranu a zároveň získal odstup od sousedního rodinného domu. Objekt je řešen jako jakýsi trojtrakt, kdy nejblíže ke komunikaci je vstupní část s dvojgaráží, následuje převýšená část ložnic se zázemím a úložnými prostory nad úrovní stropu, na ni navazuje hlavní obytná část s krytou venkovní terasou. Převýšená část ložnic odcloňuje hlavní obytnou část od ulice a umožňuje tak vytvoření příjemného soukromého prostoru. Celkově se dům otevírá svými výhledy do zvlněné krajiny směrem k jihozápadu.