místo: Hlušovice
termín projektu/realizace: 2020
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Hlušovice u Olomouce

Stavba rodinného domu reaguje na tvar a orientaci pozemku, dále na regulace dané územní studií. Rodinný dům sestává ze dvou hlavních hmot na obdélníkovém půdoryse zastřešených pultovou střechou s jednotným sklonem a různou výškou, kdy jsou hřebeny orientovány proti sobě. Směrem do ulice je orientovaná nižší část, kde je umístěno zázemí domu, směrem do dvora na jih je orientovaná vyšší obytná část. K nižší technické části je přisazeno zastřešení vstupu a vjezdu do garáže, které půdorysně koresponduje s vymezenou uliční čárou. Na západní straně je dům zakončen štítovou stěnou na hranici pozemku. Výrazným prvkem jižní strany je zastřešená venkovní terasa, která je řešena jako kompaktní součást domu.