Místo: Hvozdec, okres Brno - venkov
Termín projektu / realizace: 2012
Stupeň dokumentace: návrh

Rodinný dům - Hvozdec u Brna

Dům je řešen jako částečně podsklepený, kdy veškeré obytné místnosti jsou umístěny v 1.NP, v úrovni 1.PP je umístěno technické zázemí a tělocvična. Celkové uspořádání a osazení domu na pozemku vychází z orientace ke světovým stranám. Objekt je řešen tak, aby obytné místnosti a venkovní obytný prostor byly dostatečně osluněny. Objekt je kompozičně řešen ze tří základních částí, kdy každá část má rozdílnou funkci a dohromady vytváří bydlení poloátriového typu s venkovním prostorem odcloněným od příjezdové komunikace. Zastřešení objektu je řešeno pomocí plochých střech a pultové střechy, součástí odcloněného venkovního prostoru je bazén s posuvným zastřešením.