místo: Křelov
termín projektu / realizace: 2019 / 20
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Křelov

Stavba svým umístěním a půdorysným uspořádáním do písmene L rozděluje pozemek na část volné zahrady se sadovou úpravou a část vnitřního dvora odcloněného od komunikace. Dům je řešen s ohledem na kontext okolí s důrazem na to, aby stavba splňovala současné požadavky a nároky na bydlení s použitím současných výrazových prvků. Hlavním část domu je tvořena dvoupodlažní obdélníkovou hmotou s kratší štítovou stěnou orientovanou kolmo k příjezdové komunikaci. K hlavnímu objemu je přisazena přízemní část zázemí orientovaná rovnoběžně s komunikací. Přízemní část odcloňuje vnitřní dvůr od ulice. Výrazným prvkem zázemí je mírně převýšená stěna směrem do ulice zvýrazňující předěl mezi soukromou a uliční částí domu. Dvoupodlažní i přízemní část domu je navržena v bílé omítce v kombinaci s ustoupeným dřevěným obkladem. Střecha je řešena jako plochá v přízemní části s extenzivní zelení, ve dvoupodlažní části s kačírkem. Přízemní část je směrem do ulice ukončena mírně převýšenou zdí s hladkou stěrkovou povrchovou úpravou v šedé barvě.