Místo: Litovel
Termín projektu/realizace: 2017
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Litovel

Prioritou při řešení koncepce rodinného domu bylo propojení domu se zahradou a snaha o zachování vzrostlých stromů. Dalším podmiňujícím faktorem bylo umístění stávající studny. Dům má půdorysný tvar písmene L a je umístěn na severní straně pozemku. Při tomto umístění a tvaru je možné zachovat vzrostlé stromy a zároveň je tak využita orientace obytných místností na jižní stranu a výhledy a propojení se zahradou západním směrem. Stavba je tvořena hlavní dvoupodlažní hmotou zastřešenou sedlovou střechou se štítem orientovaným směrem ke komunikaci a přízemní částí s plochou střechou obepínající hlavní hmotu domu z východní, jižní a západní strany. Přízemní část domu na východní straně odcloňuje obytnou část od ulice, dále na jižní straně stíní prosklené plochy obývacího pokoje a přechází přes kryté venkovní sezení do části s ložnicí orientované na západ do zahrady. Přízemní část domu tak tvoří jakýsi prstenec, do kterého je dvoupodlažní hmota vsazena.