místo: Medlov, okres Olomouc
termín projektu / realizace: 2020-21
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Medlov

Stavba rodinného domu reaguje na tvar, charakter a orientaci pozemku. Jedná se o současnou stavbu, která vychází z venkovského tvarosloví. Důležitým prvkem v návrhu domu byla snaha o zachování stávajícího vzrostlého ořechu na východní straně řešeného území. Rodinný dům sestává ze dvou hlavních obdélníkových hmot zastřešených sedlovou střechou, které jsou propojeny přízemním spojovacím kčkem s plochou střechou a dále na severozápadní straně na hlavní hmotu rodinného domu navazuje přízemní část s obytnou terasou opět zastřešena plochou střechou. Materiálové řešení fasád koresponduje s hmotovou koncepcí domu. Části domu se sedlovou střechou jsou obdobně jako stávající dům na pozemku řešeny v bílé omítce, části s plochou střechou jsou navrženy s vertikálním dřevěným obkladem. V části domu navazující na příjezdovou komunikaci je umístěna garáž s dílnou, je zastřešena sedlovou střechou s hřebenem střechy se stejnou orientací jako střecha navazujícího hřebene zázemí stávajícího rodinného domu. Přes propojovací krček pokračuje hlavní obytná část domu se sedlovou střechou s hřebenem střechy orientovaným kolmo k zahradě na severozápadní straně. Rodinný dům je se zahradou propojen zastřešenou terasou.