Místo: ul. Neředínská, Olomouc
Termín projektu/realizace: 2015-2016
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Olomouc, Neředín

Objekt novostavby rodinného domu i zázemí ve dvorní části jsou umístěny v půdorysné stopě původní zástavby. Hlavní obytná část je tvořena dvoupodlažní budovou zastřešenou sedlovou střechou s hřebenem orientovaným rovnoběžně s komunikací. Novostavba navazuje na uliční linii stávající zástavby ulice Neředínská a doplňuje zástavbu v celé šířce proluky. Přízemní část technického zázemí je členěna na část umístěnou u západní hranice pozemku zastřešenou pultovou střechou s mírným spádem a část na místě dřívější stodoly, zastřešenou plochou střechou. Část umístěná na západní hranici pozemku tvoří přirozenou pohledovou clonu mezi obytnou částí řešeného pozemku a pozemkem sousedním, který má úroveň dvora navýšenou o cca 2m nad úroveň původního terénu. Část zázemí zastřešená plochou střechou uzavírá obytnou část dvora a vytváří tak atrium volně přecházející do převýšené zahrady. Plochá střecha zázemí je řešena jako zelená a je součástí navazující zahrady, která plynule přechází do obytného atria dvora přes skalku. Výrazným prvkem domu je fasáda z lícového zdiva u obytné části, v ustupující uliční a dvorní části hlavního objemu a v přízemní části zázemí je fasáda navržena ve světle šedém odstínu omítky.