Místo: Velký Slavkov, okres Poprad, Slovensko
Termín projektu / realizace: 2012 - 2013
Stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům pod Tatrami

Objekt rodinného domu je umístěn v severovýchodní části pozemku tak, aby bylo možné využít jižní prosluněnou stranu a výhled západním směrem na panorama Vysokých Tater. Objekt je řešen jako trojtakt členěný na vstupní část s garáží, následuje převýšená část ložnic se zázemím, na ni navazuje hlavní obytná část s krytou venkovní terasou. Uspořádání domu člení pozemek na část s příjezdovou cestou viditelnou z příjezdové komunikace a odcloněnou soukromou část. Důležitou součástí řešení konceptu objektu je rovněž oplocení, které je v místě soukromé části tvořeno stěnou oddělující vnitřní část pozemku od příjezdové komunikace. Uspořádání a orientace objektu korespondují se skalnatým horizontem, na blízkost Tater rovněž odkazuje použití kamene na objektu, zpevněných plochách a oplocení.