Autor: Ing. arch. Stanislav Srnec
Zpracovatel: CAD projekt plus s.r.o.
Místo: ulice Šumavská, Prostějov
Termín projektu / realizace: 2008/2010
Stupeň dokumentace: návrh

Rodinný dům - Prostějov

Rodinný dům je na pozemku umístěn a členěn tak, aby odclonil dění na ulici a vytvořil venkovní soukromý prostor, ale také aby působil přívětivě směrem do příjezdové ulice a nevytvářel neproniknutelnou hradbu. Hmotově je objekt členěn do dvou základních objemů. Hlavní dvoupatrový objem vlastního domu je orientovaný směrem sever - jih, s obytnými místnostmi orientovanými na jih do zahrady a přízemní objekt garáže a venkovních stání, který odcloňuje venkovní prostor zahrady s bazénem, je orientovaný východ – západ. Celý objekt je prostorově vymezen štítovými stěnami a zvýrazněným nárožím proti příjezdu. Tyto prvky jsou hmotově i barevně odlišeny od ostatních stěn. Součástí kompozice vymezujících stěn je i oplocení na hranici pozemku u ulice.