Místo: Prostějov
Termín projektu/realizace: 2017
Stupeň dokumentace: návrh

Rodinný dům - Prostějov

Prioritou při řešení koncepce rodinného domu bylo propojení domu se zahradou a zachování dostatku soukromí při jejím užívání. Dům má půdorysný tvar písmene L a je umístěn blíže k severozápadní straně pozemku. Při tomto umístění a tvaru je tak využita orientace obytných místností na jižní stranu a výhledy a propojení se zahradou východním a částečně západním směrem. Objekt je tvořen dvěma hlavními hmotami zastřešenými pultovou střechou se sklony k hranicím pozemku. Východní hmota je dvoupodlažní, v přízemí funguje jako hlavní společný obytný prostor ze kterého je možné vstoupit přes zastíněnou terasu s posezením na zahradu. Tento prostor nabízí výhledy do zahrady a bohaté proslunění. Průčelní jižní hmota je přízemní a je ryze soukromou částí obyvatel domu a vytváří pohledovou bariéru mezi soukromou zahradou a navazující ulicí. Obě hmoty jsou pak propojeny třetí mírně předsunutou vstupní částí. Tato hmota je výrazově a barevně odlišena od výše popsaných částí domu, je zastřešena plochou střechou a slouží jako vstup a garáž.