místo: Litovel, část Rozvadovice
termín projektu/realizace: 2018-19 / 2020-23
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Rozvadovice

Řešená parcela se nachází v nově zastavované části obce. Okolní zástavba je tvořena novodobou zástavbou samostatně stojících rodinných domů, která dále pokračuje stávající zástavbou. Umístění stavby na pozemku je definováno stavební čárou vymezenou okolní novou zástavbou a odstupy od hranic pozemku. Vzhledem k tomu, že se jedná o záplavovou oblast, je dům osazen cca 0,9m nad úrovní příjezdové komunikace. Rodinný dům je tvořen dvěma objemy zastřešenými pultovými střechami orientovanými proti sobě s hřebenem orientovaným rovnoběžně s komunikací. Koncepce domu umožňuje vytvoření vnitřního atria odcloněného od příjezdové komunikace.