místo: Samotíšky, okres Olomouc
termín projektu / realizace: 2021-22
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Samotíšky

Rodinný dům reaguje na tvar, charakter a orientaci pozemku. Stavba se přizpůsobuje okolní zahradě a dále využívá orientace pozemku vzhledem k výhledům do krajiny. Půdorysný tvar domu má přibližně tvar písmene S, kdy středová část je orientována rovnoběžně s příjezdovou komunikací a krajní části zabíhají do pozemku a vymezují dům po stranách. Dům je umístěn ve stávajícím terénním zlomu, směrem k příjezdové cestě na západ je dvoupodlažní, směrem do zahrady na východní stranu je přízemní. Je zastřešený plochou zelenou střechou tak, aby při pohledu ze zahrady nepůsobil příliš výrazně a začlenil se do ní jako její přirozená součást. Hmotově je rozdělen na krajní části vymezující dům vůči terénu, ty jsou řešeny s kamennou přizdívkou. Na jižní straně je část s kamennou přizdívkou řešena jako celistvá hmota vybíhající směrem k příjezdové cestě, na severní straně jsou kamenné zdi řešeny jako opěrné stěny ohraničující schodiště propojující západní část pozemku se zahradou a podpírající pozemek směrem ke srázu na severní straně. Dále přízemní část se zázemím je navržena v tmavě šedé omítce a hlavní obytná část navazující na zahradu na replicas de relojes východní straně v bílé omítce. Fasáda je doplněna dřevěným obkladem v místě zastřešených teras na východní a západní straně. Důležitým prvkem návrhu je vzájemné propojení venkovních pobytových teras na východní a západní straně v různých výškových úrovních.