místo: Šebetov, okres Blansko
termín projektu/realizace: 2019-20
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Šebetov

Stavba rodinného domu reaguje na svažitý terén a zeleň v podobě vzrostlých stromů na pozemku. Je složena ze dvou do sebe se zakliňujících kvádrových hmot uspořádaných do tvaru písmene L. Nižší jednopodlažní blok je delší stranou orientován do ulice a odsťiňuje terasy a obytné prostory orientované směrem do zahrady od příjezdové komunikace. Vyšší dvoupodlažní blok je orientován do zahrady a klesá spolu s terénem. Dům je rozdělen na tři výškové úrovně s mezonetovým uspořádáním. Obě hmoty jsou zastřešeny plochou střechou. Na severovýchod a jihovýchod do ulice je orientováno převážně vybavení a technické prostory, obytné místnosti jsou orientovány na jihozápad a severozápad do zahrady. V přízemí dvoupodlažní části je umístěn hlavní společenský prostor, patro je určeno dětem. Mezilehlá jednopodlažní část slouží potřebám rodičů, návštěvám a je zde umístěno technické zázemí. Na obytné prostory na terénu navazují terasy. Terasa přiléhající k obývacímu pokoji je zastřešená pergolou. Dvoupodlažní hmota zároveň v rámci obývacího pokoje ustupuje, čímž vzniká přesah, který spolu s pergolou vytváří přirozené stínění. Před uliční fasádou je umístěno kryté stání pro dvě auta navazující na příjezdovou cestu lemující jihozápadní hranici pozemku.