místo: Senice na Hané
termín projektu/realizace: 2018-19
stupeň dokumentace: návrh, projekt

Rodinný dům - Senice na Hané

Novostavba rodinného domu se nachází v okrajové části obce Senice na Hané, v nezastavěné části obce v blízkosti průmyslového areálu. Umístění stavby na pozemku je definováno stavební čárou vymezenou vedlejší stavbou rodinného domu. Dům je řešen s ohledem na kontext okolí s důrazem na to, aby se stavba začlenila do celkového obrazu obce a nepůsobila rušivě v okolní krajině s tím, aby splňovala současné požadavky a nároky na bydlení. Hlavním část domu je tvořena pro venkovské stavby typickou dvoupodlažní obdélníkovou hmotou zastřešenou sedlovou střechou s hřebenem orientovaným rovnoběžne s komunikací. K hlavnímu objemu je přisazena přízemní část zastřešená plochou střechou. Přízemní část na straně do ulice i do zahrady předstupuje před dům a vytváří kryté parkovací stání směrem do ulice a krytou venkovní terasu směrem do zahrady. Dvoupodlažní a přízemní část domu jsou materiálově odlišeny.